Pivote

Pivote

Medidas largo 37 mm y diámetro 12 mm

0,50 + 21% I.V.A.